دستوری برای استخدام معلمان

معلمان جامانده از طرح مهرآفرین استخدام می شوند.

به گزارش فرتاک اقتصادی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند که نسبت به تبدیل وضعیت، تخصیص شناسه و استخدام رسمی کلیه مشمولان و نیروهای جا مانده و باقی مانده استخدامی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ طرح مهرآفرین اقدام کنند.

در ادامه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰ به شرح زیر تصویب شد.

‎بندالحاقی۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت، تخصیص شناسه و استخدام رسمی کلیه مشمولان و نیروهای جا مانده و باقی مانده استخدامی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ طرح مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادی و یا پیمانی همکاری می نمایند، اقدام نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تأمین می گردد