در شهر تهران هم مسکن مهر ساخته می شود؟

سرپرست شرکت عمران شهر‌ جدید پردیس گفت: در یک سال اخیر با سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی، تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی شهرهای جدید همچون پردیس شروع شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، پیمان پیرفرشی گفت: کار‌های اجرایی مسکن مهر پردیس از سال ۹۱ شروع شد. در آنجا فقط ساخت مسکن نداشتیم بلکه ساخت شهری بود که کل عملیات آماده سازی زیربنا‌ها و روبنا‌ها باید انجام می‌شد. قریب به ۱۰ هزار واحد هنوز به مردم تحویل داده نشده است.

به گفته پیر فرشی از اواخر سال گذشته برنامه‌ریزی‌ها شروع شده و منابع به صورت هوشمند صرفاً برای پروژه‌ها از طریق منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

او می‌گوید: در شهر جدید پردیس ۶ سال ۶ هزار واحد به دلیل یک حکم قضایی متوقف شده بود و عملیات اجرایی به خاطر مشکل زمین که ادعایی وجود داشت و این حکم شکسته شد متوقف شده بود.

شهر جدید پردیس آخرین مدل از تجربه مسکن مهر بود، ساخت مسکن در سایر جا‌ها به صورت مسکن مهر شروع شد، اما در شهر پردیس به صورت شهرسازی کار دنبال شده است.

سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید پردیس می گوید: بحث تقاضا باید مورد توجه باشد و تعریف طرح ها بر اساس تقاضا صورت بگیرد.

پیر فرشی گفت: در تهران امکان تهیه زمین در ابعادی که تقاضا وجود دارد نیست .ما در شهر‌های جدید اطراف تهران همواره تقاضا داشتیم، شروع پروژه مسکن طبیعتاً باید با تقاضای مسکن باشد و در کنار آن هم زمان تقاضای خدمات شهری، خدمات روبنایی و زیربنایی مطرح است.