مدیر زراعت کشت صنعت شمال خبرداد:

خریداری 481 تن دانه سویای کشاورزان مازندرانی در قالب کشت قراردادی

مدیر زراعت کشت صنعت شمال خبر داد: 481 تن دانه سویای کشاورزان مازندرانی در قالب کشت قراردادی خریداری شد.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ ۴۸۱ تن دانه سویای کشاورزان مازندرانی در قالب کشت قراردادی خریداری شد.

این‌خبر را کیوان فرهنگ آسا، مدیر زراعت کشت صنعت شمال در مصاحبه با خبرنگار فرتاک اظهار و افزود در قالب تفاهم نامه کشت قراردادی با وزارت جهادکشاورزی و‌حمایت از تولید ملی محصولات اساسی طی سال جاری نسبت به عقد قرارداد کشت با کشاورزان مازندرانی در سطح ۳۲۳ هکتار اقدام و در نهایت پس از تامین نهاده های موردنیاز و سه مرحله بازدید از مزارع نسبت به خرید توافقی محصول کشاورزان طرف قرارداد با نرخ ۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب تضمینی اقدام گردید.

فرهنگ اسا در ادامه افزود: با توجه به دغدغه کشاورزان جهت تحویل محصول و دریافت وجوهات محصول تحویلی نسبت به ایجاد دو‌مرکز خرید در گلوگاه و میاندرود توسط کارشناسان شرکت اقدام و بطور مستقیم محصول تحویل و‌طی مدت ۴۸ ساعت وجوه زارعین به میزان ۵۹ میلیارد ریال به حساب ایشان واریز گردید.

مدیر زراعت کشت و صنعت شمال با اشاره به همراهی و پیگیری سازمان جهادکشاورزی مازندران جهت اجرای موفق کشت قراردادی سویا اظهار داشت طی امسال علاوه بر کشت قراردادی سویا نسبت به کشت قراردادی کلزا در استان مازندران توسط این شرکت اقدام‌گردید.