خروج سرمایه از بورس!

اگر یک سهامدار سبد سهامی داشته باشد که بازدهی آن با شاخص کل متناسب باشد، به طور متوسط در تیر 1401 زیان 2.7 درصدی را متحمل شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی،۱۲ روز معاملاتی از ابتدای تیر ماه می‌گذرد. شاخص کل بورس تهران در ۷ روز نزولی بوده در ۵ روز دیگر رشد کرده است. در مجموع شاخص در ۲ هفته اخیر ۴۱ هزار و ۱۲۱ واحد تنزل کرده است.

بازدهی منفی بورس

در حالی که در آخرین روز کاری خرداد ماه در رقم یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد قرار داشت، در روز شنبه ۱۸ تیر با نزول ۴ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۴۹۸ هزار واحد تنزل کرد و کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از دست داد.

بدین ترتیب شاخص کل بورس تهران در ۱۲ روز کاری اخیر ۲٫۷ درصد نزول کرده است. اگر یک سهامدار سبد سهامی داشته باشد که بازدهی آن با شاخص کل متناسب باشد، به طور متوسط در تیر ۱۴۰۱ زیان ۲٫۷ درصدی را متحمل شده است.
خروج سرمایه از بازار سهام

در ۱۲ روز کاری اخیر، در تمامی روزهای معاملاتی تیر ماه، خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بوده و سرمایه حقیقی از بورس خارج شده است. در مجموع ۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده که به عبارت دیگر به طور میانگین روزانه ۳۵۵ میلیارد تومان از بازار سهام خارج شده است.
افت ارزش معاملات سهام

در اولین ماه تابستان، معاملات بورس دچار رکود نسبی شد، به طوری که در آخرین روز کاری، شنبه ۱۸ تیرماه، ارزش معاملات خرد سهام به ۲ هزارو ۸۴۸ میلیارد تومان سقوط کرد که کمترین رقم در سال جاری است.

در ۱۲ روز کاری اخیر، میانگین ارزش معاملات خرد ۳ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان بوده است که سطح پائینی برای بورس تهران محسوب می‌شود.