خبری از نان یارانه ای نیست

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد صدور کارت یارانه نان، شایعه پراکنی رسانه های معاند و از اساس کذب است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد صدور کارت یارانه نان، شایعه پراکنی رسانه های معاند و از اساس کذب است.

طی روزهای اخیر تصاویری از کارت هایی موسوم به کارت یارانه نان در فضای مجازی منتشر شد که وزارت کشور صدور کارت یارانه نان را تکذیب کرد.