حقوق بگیران ۳ برابر مالیات می دهند

حقوق‌بگیرها تقریبا ۳ برابر بیشتر از صاحبان مشاغل مالیات می‌دهند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، رییس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه حقوق‌بگیرها تقریبا ۳ برابر بیشتر از صاحبان مشاغل مالیات می‌دهند، گفت: میانگین مالیاتی که مشاغل در سال پرداخت می‌کنند، به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

وی ادامه داد: دلیل این امر این است که تاکنون اطلاعات دقیقی از درآمد مشمول مالیات مشاغل وجود نداشته است اما در سال آینده اشراف اطلاعاتی به درآمد مشاغل رشد خواهد یافت که به طبع درآمد حاصل از مالیات صاحبان مشاغل نیز در سال آینده رشد می‌کند. البته، این موضوع بر اثر فشار بر مشاغل نیست بلکه بر اثر شناسایی صاحبان مشاغلی است که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی میانگین مالیاتی که مشاغل در سال پرداخت می‌کنند را کمتر از ۵ میلیون تومان دانست و گفت: بخش بزرگی از مشاغل ۲ تا ۳ میلیون تومان مالیاتی می‌دهند