حضور رییس جمهور در جایگاه توزیع سوخت میدان فردوسی + تصاویر

حضور رییس جمهور در جایگاه توزیع سوخت میدان فردوسی را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.