جهش سرسام آور قیمت خوراکی‌ها

بیشترین رشد قیمت خوراکی ها در گروه «روغن ها و چربی ها» ثبت شده که برابر با 200 درصد بوده است. این میزان رشد بر اساس داده های منتشر شده از سوی این مرکز درایران بی سابقه بوده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، روند تورم در کشور در خردادماه امسال جهش بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. مرکز آمار ایران هر ماهه گزارشی را از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران در بعد ماهانه منتشر می‌کند.

تورم به معنای رشد عمومی قیمت‌ها در بعد ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ رشدی ۱۲٫۲ درصدی داشته که حداقل پس از دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیشترین سطح بوده است. در این میان تورم سه کالا بیشترین میزان را در آخرین ماه خرداد به ثبت رسانده است.
بررسی رکوردهای تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱

به طورکلی شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه به دو بعد خوراکی و غیرخوراکی تقسیم بندی می شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین ثبت افزایش قیمت در بعد کالاهای خوراکی بوده که در این ماه برابر با ۲۵٫۴ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که در بخش کالاهای غیرخوراکی تورم با فاصله چشم گیر برابر با ۴٫۴ درصد بوده است.

طبق داده های مرکز آمار، بیشترین رشد قیمت خوراکی ها در گروه «روغن ها و چربی ها» ثبت شده که برابر با ۲۰۰ درصد بوده است. این میزان رشد بر اساس داده های منتشر شده از سوی این مرکز درایران بی سابقه بوده است.

دومین رکورد را در این بازه زمانی گروه «شیر و پنیر و تخم مرغ» داشته است. تورم این گروه برابر با ۴۷٫۳ درصد بوده که در تاریخ تورم ماهانه این گروه در ایران بی سابقه بوده است.

تورم «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» نیز برابر با ۱۹٫۷ درصد به ثبت رسیده که سومین رده را در بین گروه اقلام تورمی داشته است.

این در حالی است که تورم ماهانه در بخش غیرخوراکی ها ۲۱ واحد درصد کمتر بوده است.

بالاترین تورم غیر خوراکی ها در هتل و رستوران

برخی کارشناسان معتقدند مهم ترین دلیل رشد قیمت ثبت شده در این ماه حذف ارز ترجیحی و یارانه ها از برخی اقلام خوراکی بوده که در نهایت رشد عمومی قیمت ها در این ماه را در بر داشته است.

این موضوع موجب شده تا بالاترین تورم در گروه غیرخوراکی‌ها در بخش «هتل و رستوران» ثبت شود. طبق داده های مرکز آمار بیشترین تورم ماهانه در این بخش برابر با ۱۹٫۲ درصد که بالاترین سطح را در میان اقلام غیرخوراکی داشته است.
رکوردزنی تورم نقطه‌ای در خرداد ۱۴۰۱

در ادامه رشد شاخص قیمت مصرف کننده در این ماه موجب شده تا تورم نقطه ای خرداد ماه هم به بالاترین سطح خود حداقل در دو دهه اخیر رسید.

تورم نقطه ای به معنای مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته است. این شاخص در خرداد ماه امسال به ۵۲٫۵ درصد رسیده که در تاریخ بیست ساله کشور سابقه نداشته است.