جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار اعلام شد

در این خبر به بررسی قیمت انواع برنج در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع  برنج موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
برنج قهوه ای گیلان کشت – ۵۰۰ گرم ۶۱,۰۰۰
برنج هاشمی دودی گیلان کشت – ۵۰۰ گرم ۶۲,۸۰۰
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت – ۵۰۰ گرم ۷۳,۵۰۰
برنج صدری دودی گیلان کشت – ۵۰۰ گرم ۸۲,۸۰۰
برنج قهوه ای گیلان کشت – ۱.۵ کیلوگرم ۱۷۹,۳۰۰
برنج صدری هاشمی آقاجانیان – ۵ کیلوگرم ۴۷۹,۷۵۰
برنج پردیس – ۱۰ کیلوگرم ۵۶۲,۴۳۰
برنج مجلسی معطر پردیس- ۱۰ کیلوگرم ۶۵۶,۳۳۰
برنج ایرانی فجر ممتاز و معطر ستایش – ۱۰ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰
برنج شکسته هاشمی عطری گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم ۸۵۵,۰۰۰
برنج هاشمی دودی گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۰۵,۰۰۰
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم ۱,۴۱۷,۵۰۰
برنج صدری دودی گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم ۱,۶۰۵,۰۰۰