تیگو ۷ کمتر از ۱ میلیارد شد!

به گزارش فرتاک اقتصادی،قیمت آریزو ۵T TE مدل ۱۴۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. ارزان ترین خودرو چری در ایران آریزو ۵T TE مدل ۱۳۹۹ نیز با قیمت ۶۳۰ میلیون تومان است. این دو خودرو نسبت به ۱۵ اسفند به ترتیب ۱۰ و ۵ میلیون کاهش قیمت داشته اند. آریزو ۶ اکسلنت مدل ۱۳۹۹ و […]

به گزارش فرتاک اقتصادی،قیمت آریزو ۵T TE مدل ۱۴۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. ارزان ترین خودرو چری در ایران آریزو ۵T TE مدل ۱۳۹۹ نیز با قیمت ۶۳۰ میلیون تومان است. این دو خودرو نسبت به ۱۵ اسفند به ترتیب ۱۰ و ۵ میلیون کاهش قیمت داشته اند.

آریزو ۶ اکسلنت مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۸۵۵ و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. قیمت مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز نسبت به ۱۵ اسفند پیش ۵ میلیون ارزان شده است.

مدل های مختلف خودروی تیگو ۵ IE نیز ۷۷۰ و ۸۲۵ میلیون تومان قیمت خورد. ارزانترین شاسی بلند چری تیگو ۵ IE مدل ۱۳۹۹ با ۷۷۰ میلیون تومان قیمت است.

همچنین قیمت خودروی تیگو ۷ IE مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ و ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. قیمت این خودرو نسبت به ۱۵ اسفند ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است.