تکلیف قیمت خودرو مشخص شد

سخنگوی دولت گفت: دولت مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی،هادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری اظهار داشت: دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر نکرده است. مشکلات صنعت خودرو ریشه ای است، افزایش تولید مورد تاکید دولت است.کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه های دولت در زمینه خودرو بوده است.

وی افزود: همچنین گارانتی ها افزایش یافته است که این اقدامات از موارد ۸ بندی دستور رئیس جمهور برای صنعت خودرو است.۱۸۰ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز بود که امروز به زیر ۵۰ هزار کاهش یافته است.

جهرمی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۰۱ هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات واریز نقدی به خزانه صورت گرفته است. مودیان از ۴ میلیون نفر به ۶ میلیون نفر رسیده اند که شامل مودیان فراری بوده است.