توسعه کشت قراردادی آفتابگردان روغنی در خوزستان

تاکنون ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان زیرکشت قراردادی دانه روغنی آفتابگردان توسط بخش کشاورزی کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه قرار گرفت

کیوان فرهنگ آسا مدیر زراعت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه، طی مصاحبه با خبرنگار فرتاک از برنامه این شرکت و وزارت جهادکشاورزی جهت توسعه کشت دانه روغنی آفتابگردان در استان خوزستان در کشت بهاره خبر داده و افزود، در راستای اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه و وزارت جهادکشاورزی در حمایت از تولید ملی و توسعه کشت محصولات اساسی در سطح کشور نسبت به برنامه ریزی کشت آفتابگردان روغنی در سطح ۲۰۰۰ هکتار از اراضی خوزستان در شهرستان های اهواز، کارون و خرمشهر با همکاری سازمان جهادکشاورزی خوزستان اقدام و تاکنون در سطح ۵۰۰ هکتار عملیاتی شده و در این راستا ۴ تن بذر گواهی شده تولیدی کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه بین کشاورزان طرف قرارداد توزیع شده است.

فرهنگ آسا، کمبود بذر مورد نیاز، دغدغه های موجود در تحویل محصول و پرداخت به موقع وجه دانه کشاورزان و عدم ترویج به کشت آفتابگردان در سنوات اخیر را از محدودیت های موجود در توسعه کشت این محصول در سطح کشور برشمرد.

مدیر زراعت کشت و‌صنعت ماهیدشت کرمانشاه اضافه کرد، با توجه به محدودیت تامین بذر این دانه روغنی متحمل به کم‌آبی، امسال و برای نخستین بار، تولید بذر هیبرید آفتابگردان تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور توسط صنعت روغنکشی (کشت و‌صنعت ماهیدشت) با موفقیت عملیاتی شده و‌هم‌اکنون کل بذر تولیدی پس از اخذ لیبل در قالب کشت قراردادی و تعهد خرید محصول تحویل کشاورزان خوزستانی گردید.

به نظر میرسد با تحقق سیاست دولت در استمرار و توسعه برنامه های بنیادین حمایتی از بخش کشاورزی، در قالب اجرای کشت قراردادی توسط بخش خصوصی و‌صنایع، نظیر اقدامات دو سال اخیر کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در راستای حمایت از تولید ملی، می تواند علاوه بر رونق بخش کشاورزی موجبات کاهش وابستگی به واردات و‌ ایجاد ثبات و امنیت غذایی در کشور گردد.