تقارن جنگ با تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا

جنگ روسیه و اوکراین در حالی رخ داد که فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفته برای مقابله با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،اما پرسش اینجاست که اقدام پوتین چگونه می‌تواند تصمیم‌گیری فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را تحت تاثیر خود قرار دهد؟

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز