تغییر در ساعت کاری دادگستری‌های کشور

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با تغییر ساعت کار برخی دادگستری‌های استان‌هایی که ساعت کارشان تغییر کرده، موافقت کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، بنا بر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نظر به تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیات وزیران در خصوص دستورالعمل اجرایی حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال و با توجه به اینکه بر اساس تبصره (۱) بند (۲) تصویب نامه مزبور، اختیار تغییر ساعات شروع و خاتمه دستگاه‌های اجرایی به استانداران تفویض شده است لذا تغییر ساعات کاری به شرح ضوابط اعلامی با رعایت قوانین و مقررات حاکم از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ برای استان هایی که ساعات کار تمامی ادارات تغییر نموده، در راستای یکسان‌سازی ساعات فعالیت دادگستری با سایر ادارات، با هماهنگی اداره کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه بلامانع می باشد.

براین اساس، تعیین ساعات کاری کارکنان قوه قضاییه در استان تهران و استان‌هایی که ساعات کار ادارات تغییر ننموده، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد و ساعت فعالیت آنها مطابق سابق می باشد.

آرش کردی، مدیرعامل توانیر پیشتر گفته بود: طبق مصوبه هیات وزیران اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران داده شده و تاکنون در ۱۰ استان گرمسیر کشور به اجرا گذاشته شده است. تغییر ساعات ادارات از ۶:۳۰ لغایت ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

علی‌اکبر محرابیان ، وزیر نیرو نیز بیان کرده بود: در راستای مدیریت مصرف برق در بخش اداری، ساعت شروع کار ادارات در تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱ تغییر می‌کند.