تغییرات لایحه رتبه بندی معلمان/ بازنشسته ها مشمول رتبه بندی می شوند

بررسی تغییرات لایحه رتبه بندی معلمان‌ نشان می‌دهد، بازنشسته ها مشمول رتبه بندی می شوند.

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون بررسی و تغییراتی در لایحه دولت داده شد.

منادی ادامه داد: دولت در لایحه خود کارمندان را در نظر نگرفته بود ولی در اصلاحات مجلس معلم کارمندان نیز مشمول رتبه بندی می شوند.

وی تاکید کرد: معلمان ۸۰ درصد هم تراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به رتبه بندی بازنشسته ها گفت: رتبه بندی معلمان را شامل بازنشسته‌ها نیز کردیم و افرادی که شهریور ماه امسال یعنی ۱۴۰۰ بازنشسته شوند، نیز مشمول لایحه رتبه بندی می‌شوند.