تابستان ۱۴۰۱ هم خاموشی داریم؟

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در رابطه با چگونگی وضعیت برق به گسترش نیوز می‌گوید: «در سال جاری کم آبی وجود دارد به طوری که سد های ما هشت و نیم کمتر از سال گذشته پر شده، با این وجود کمبود برق نداریم.»

امسال خاموشی نداریم خبری که چند روزی است تیتر یک رسانه‌ها شده است. اما شبهاتی را به وجود آورده است. یکی از این شبهات به وجود آمده آنکه با کاهش منابع آب چگونه می‌توان انتظار داشت که در امسال آن هم با افزایش دما در روزهای بهاری تابستان بدون خاموشی برق خواهد بود؟ البته تجربه تلخ این موضوع را در سال‌های گذشته داشته‌ایم که در ابتدای بهار خبر تامین برق را میدادند و با نزدیک شدن به فصل گرما لیست مناطق و ساعت قطعی برق منتشر میشد. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق برای ملموس تر شدن این موضوع به گسترس نیوز می‌گوید: راه کار هایی را برای کاهش مصرف برق در نظر گرفته ایم، تا از این طریق شاهد خاموشی در تابستان نباشیم.»
کاهش هشت‌ونیم درصدی آب سدها

تجربه سال‌های گذشته این را نشان می‌دهد که کاهش سطح آب‌های زیر زمینی تاثیر مستقی بر خاموشی‌های تابستان دارد، اما سخنگوی صنعت برق در رابطه با این موضوع می‌گوید: «در سال جاری کم آبی وجود دارد به طوری که سد های ما هشت و نیم کمتر از سال گذشته پر شده است.»

سخنگوی صنعت برق با بیان این که در سال ۱۴۰۰، تقاضای مصرف برق رشدی حدود ۸ درصد را تجربه کرد، اضافه کرد:«وزارت نیرو ۱۰۰ برنامه عملیاتی را برای عبور موفق از تابستان ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی کرده که از ابتدای دولت سیزدهم نیز در حال پیگیری است.»