مبادله نخستین تفاهم نامه کشت قراردادی دانه‌های روغنی بین وزارت جهادکشاورزی و صنایع روغن‌کشی

بیشترین سطح قرارداد کشت دانه‌های روغنی کشت و صنعت ماهیدشت مربوط به استان ایلام است

مدیرعامل کشت و صنعت ماهیدشت گفت: امسال بیشترین سطح قرارداد کشت دانه‌های روغنی مربوط به استان ایلام به میزان ۵۵۰۰ هکتار است و تلاش خواهد شد کل سطوح زیرکشت کلزای استان تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

«ابوالحسن خلیلی» از مبادله نخستین تفاهم نامه کشت قراردادی دانه های روغنی سال ۱۴۰۰ بین وزارت جهادکشاورزی و صنایع روغنکشی خبرداد و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید ملی و ‌همسو با اهداف حمایتی وزارت جهادکشاورزی،  شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه نسبت به کشت قراردادی کلزا، سویا و آفتابگردان روغنی طی سال جاری اقدام ‌خواهد کرد.

خلیلی گفت: با توجه به تجربه موفق سال گذشته کشت قراردادی این شرکت در ۴ استان و ‌در سطح ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار طی سال جاری جهت ۳۰ هزار هکتار و در ۵ استان برنامه ریزی شده که تاکنون عقد قرارداد کشت با ۱۱۳۵ نفر از کشاورزان کلزاکار در سطح ۱۱/۵۰۰ هکتار عملیاتی شده و ۶۳ میلیون ریال نهاده نیز به ایشان در قالب کود پایه تحویل شده است.

خلیلی، بازدیدهای فنی رایگان از سطوح‌کشت وتدارک ‌نهاده های سرک و بیمه و همچنین تعهد به خرید تضمینی محصول تولیدی را از سایر خدمات کشت وصنعت ماهیدشت در راستای اجرای طرح کشاورزی قراردادی عنوان کرد.

لازم به ذکر است بیشترین سطح قرارداد شرکت ماهیدشت کرمانشاه در سال حاری در استان ایلام به میزان ۵۵۰۰ هکتار بوده و تلاش خواهد شد کل سطوح زیرکشت کلزای استان تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

تفاهم نامه منعقده که روز گذشته به ۵ سازمان جهادکشاورزی ابلاغ شد.