بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی بورس(۵آبان) / کاهش خروج پول حقیقی به ۲۰میلیارد تومان

افراد حقیقی امروز ۲۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین سهام تولید تجهیزات سنگین هپکو بود.

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۶۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۰درصد یعنی ۷۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «فلزات اساسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بیمه‌ و صندوق ‌بازنشستگی» و « اطلاعات و ارتباطات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «تپکو»، «بپاس» و «تکشا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «اتکای»، «ثشاهد» و «های وب» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو معادل ۱۸میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بیمه اتکایی ایرانیان با برتری ۱۰۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۵۷نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۹۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۳۰میلیارد تومان بود.