بنزین کی گران می‌شود؟

اوجی گفت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم.

به گزارش فرتاک اقتصادی،وزیر نفت گفت: بیش از ۸۰ درصد پول نفتی که می‌فروشیم را نقدی می‌گیریم و بقیه آن را با دارو و کالاهای اساسی تهاتر می‌کنیم. دولت هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.