برنج طارم هاشمی چند؟

در این خبر به بررسی قیمت انواع برنج در بازار پرداختیم.

به گزارش فرتاک اقتصادی، فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار به شرح زیر است.