بررسی آمار بازار باز در هفته سوم خرداد 1401

روند معاملات بانک مرکزی در هفته سوم خرداد ماه 1401در عملیات بازار باز نزولی شده و از سطح 70 همت پایین تر آمد. در مقابل اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه صعودی شده و رکورد بالایی را به ثبت رسانید.

به گزارش فرتاک اقتصادی، در هفته سوم خرداد ماه روند معاملات در بازار باز کاهشی شده ودر سطح پایینی ثبت شد. در این بازار به همراه بازار بین بانکی بانک مرکزی با هدف تنظیم پولی بانک ها به داد وستد می پردازد.

طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی این رقام از مرز 70 همت پایین تر آمده و در عوض در بازار شبانه رشد معاملات صورت گرفته است.
کاهش معاملات در بازار باز

در بازار باز بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی دولتی از بانک ها در این بازار تزریق نقدینگی می کند. در این بازار، در هفته سوم خرداد ماه این نهاد تقریبا 69 هزار و 990 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که معادل با این رقم در بانک ها تزریق پول صورت داده است.

این دادو ستد همواره با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی صورت می گیرد. به طور کلی معاملات در این بازار با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید مشخص انجام می شود.

در همین رابطه متغیرهای منتشر شده در خصوص عملیات بازار باز در این هفته نشان می دهد نرخ سود بازارباز در دومین هفته متوالی صعودی شده و به 19.2 درصد رسیده است.

اتفاقی که می تواند هزینه وام دهی بانک ها به بانک مرکزی را ارتقا دهد.

در مقابل اما سطح اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی رشد بالایی پیدا کرد.

رکوردزنی اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

در بازار شبانه بانکهای دارای مازاد اقدام به قرض دهی به بانک های نیازمند می کنند. در این بازار بانک مرکزی اعتبارات قاعده مند خود را با نرخ سود 22 درصدی در این بازار تزریق میکند. این سقف نرخ سود در بازار شبانه بوده و همواره از میانگین موزون عملیات در این بازار نرخ سود بین بانکی استخراج می شود.

درهفته اخیر سطح عملیات در بازار بین بانکی به 17 هزار و 770 میلیارد تومان رسیده که در هفته های اخیر سطح بی سابقه ای داشته است.