بازگشت آرامش به بازار دلار

رییس بانک مرکزی گفت: با اتخاذ تدابیر انجام شده آرامش در بازار ارز برگشت و هیجانات کاذبی که این در مدت کوتاه در بازار ارز ایجاد شده از بین خواهد رفت و آن افزایش ارزی که بازار است در حال کاهش است.

به گزارش فرتاک اقتصادی،رئیس کل بانک مرکزی در هفتمین اجلاسیه سراسری کانون دانشگاهیان ایران گفت: در دولت سیزدهم برنامه اصلاح بانک مرکزی تدوین و به ریاست جمهور ارائه شد، این برنامه که توسط آیت الله رییسی تایید شد، مبنای اصلاح نظام بانکی در دولت است.

علی صالح آبادی افزود: اما ما در بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سه محور دنبال می‌کنیم که اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین آن است.

وی گفت: اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم دومین و سومین محور است و ما هرگاه از اصلاح سخن می‌گوییم هر کدام از این محورها مطرح می‌شود که به تنهایی اهمیت ویژه‌ای دارند.

رییس بانک مرکزی ادامه داد: اگر محور اول اصلاح شود تورم را می تواند کاهش دهد، در سنوات مختلف و گذشته دولت ها که با کسری بودجه مواجه بودند آن را از بانک مرکزی تامین می کردند و این یکی از عوامل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است که خود باعث تورم می‌شود.

رییس بانک مرکزی گفت: با اتخاذ تدابیر انجام شده آرامش در بازار ارز برگشت و هیجانات کاذبی که این در مدت کوتاه در بازار ارز ایجاد شده از بین خواهد رفت و آن افزایش ارزی که بازار است در حال کاهش است.

وی تصریح کرد: سیاست ها و تصمیماتی درباره بازار ارز اتخاذ شده ما ذخایر ارزی بانک مرکزی به لحاظ اسکناسی بیشترین ذخایر را در تاریخ بانک مرکزی داریم، از نظر حواله ای هم همین طور و وضعیت ما در این زمینه خوب است و نرخی که ما در سامانه نیما داریم حدود ٢۵ هزار ٢٠٠تومان است که بعضاً عرضه می کنند و خریدار برای آن وجود ندارد

وی گفت: با سیاست و تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده در این مدت کوتاه بازار ارز با آرامش در حال حرکت است.