این کارگران ۸ میلیون عیدی می گیرند

کارفرما بین ۲ برابر تا ۳ برابر پایه حقوق، باید عیدی پرداخت کند و این موضوع شامل همه کارگران می‌شود.

به گزارش فرتاک اقتصادی، حتی اگر کارگری یک روز کار کرده باشد مشمول عیدی می‌شود و طبق دستمزدی که گرفته، باید عیدی هم بگیرد. در مورد عیدی جای هیچ گونه بحثی وجود ندارد.

فرمول محاسبه عیدی کارگران

فرمول محاسبه عیدی به این شرح است: حقوق پایه ضربدر ۲؛ تقسیم بر ۱۲، ضرب در تعداد ماه کارکرد

بر این اساس عیدی کارگران حداقلی بگیر (کسانی که پایه حقوق‌شان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است) برای یک ماه کارکرد ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان، ۲ ماه کارکرد ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ تومان، ۳ ماه کارکرد یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۷۴۷ تومان، ۴ ماه کارکرد یک میلیون و ۷۷۰ عزار و ۳۳۰ تومان، ۵ ماه کارکرد ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۲ تومان و ۶ ماه کارکرد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است.

حداکثر عیدی برای ۱۲ ماه کارکرد ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان و حداقل عیدی برای یک سال کارکرد ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است

عیدی برای ۱۱ ماه کارکرد ۴ میلیون ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ تومان است.

کسانی که ۹ ماه کار کرده باشیند ۳ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۴۲ تومان عیدی می گیرند. عیدی برای ۸ ماه کارکرد ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۶۶۰ و برای ۷ ماه کارکرد ۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان است.