این شرکت های بورسی در اسفند غوغا کردند

طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال سه شرکت بورسی گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفند ماه خود را به‌روز کردند. کدام شرکت‌ها صورت مالی جدید منتشر کردند؟

به گزارش فرتاک اقتصادی،بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال سه شرکت بورسی گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفند ماه خود را به‌روز کردند. کدام شرکت‌ها صورت مالی جدید منتشر کردند؟

خزر

شرکت فنرسازی زر با نماد خزر گزارش فعالیت یک ماهه، منتهی به پایان اسفند را در سایت کدال منتشر کرد.

بر همین اساس شرکت در این دوره، ۲۷۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته که حدود ۹۲٫۴۴ درصدی آن مربوط به فروش داخلی و ۷٫۵۶ درصدی مربوط به صادرات است.

درآمد خزر نسبت ماه گذشته ۱۲٫۳۳ درصد کاهش و در مقایسه با میانگین ماه‌های قبل ۱۲٫۰۵ درصد افزایش را ثبت کرد.

همچنین فنرسازی زر در مقایسه با سال قبل افزایش درآمد ۴۹٫۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

جمع درآمدها یا همان فروش محصولات شرکت در این یک سال ۳۰۴ میلیارد تومان است. این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۱۷۰٫۴ میلیارد تومان بوده که بیش از ۷۸ درصد افزایش یافته است.
بگیلان

شرکت توسعه مسیر برق گیلان با نماد بگیلان صورت مالی یک ماهه منتهی به اسفند ماه خود را در سامانه کدال منتشر کرد.

بگیلان در یک مدت ۳۴٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته که افزایش ۲۴٫۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۳۶٫۸۵ درصدی نسبت به میانگین ماه‌های قبل را نشان می‌دهد.

این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تنها ۱۱٫۰۴ درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع درآمدها یا فروش محصولات بگیلان در دوره یک ساله ۲۶۵٫۱ میلیارد تومان است. در حالی که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل ۱۹۱٫۷ میلیارد تومان ثبت و افزایش ۳۸٫۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.
دابور

شرکت داروسازی ابوریحان با نماد دابور در سایت کدال گزارش صورت مالی یک ماهه منتهی به پایان سال را منتشر کرد.

داروسازی ابوریحان در این مدت ۶۳٫۷ میلیارد تومان درآمد داشته است. همچنین ۹۵٫۷۲ درصد درآمد مربوط به فروش داخلی و ۴٫۲۸ درصد آن مربوط به صادرات شرکت است.

در نهایت درآمد داربور نسبت به ماه قبل ۴۰٫۱۷ و در مقایسه با میانگین ماه‌های قبل ۳۰٫۲۶ کاهش داشته است.

شرکت داروسازی ابوریحان نسبت به دوره مشابه یک سال قبل ۶۶٫۱ درصد افزایش درآمد را ثبت نموده.