این خودروی داخلی یک روزه ۳۰میلیون تومان گران شد!

بررسی ها نشان می دهد که در بین اکثر خودروهای موجود در بازار روند افزایشی بوجود داشته است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، روند قیمت ها در بین اکثر خودروهای موجود در بازار افزایشی بوده است و در این بین تنها خودروهای گروه پراید از نوسانات قیمتی در امان بوده اند.

بررسی بازار خودرو حاکی از نوقف نوسانات قیمتی خودروهای پراید در ۲۴ ساعت گذشته و تداوم روند افزایش قیمتی خودروهای پژو است به طوری که در بین خودروهای پژو مدل ۲۰۰۸ سال ۱۳۹۸ آن از یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ آن نیز در این مدت ۳۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.

خودروهای دنا نیز افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ از ۳۶۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده اس و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۷ میلیون تومان گران شده است و ۳۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای سمند نیز در این مدت از نوسانات قیمتی در امان نمانده اند به طوری که سمند ef۷ مدل ۱۳۹۹ از ۲۷۷ میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۴ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۰۱ میلیون تومان قیمت خورده ست.

خودروهای ساینا نیز گران شدند؛ ساینا دنده‌ای مدل ۱۳۹۹ از ۱۹۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۱۹۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۰۹ میلیون تومان قیمت خورده است.