اگر عیدی نگرفتید شکایت کنید

بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی می توانند برای پیگیری عدم واریزی عیدی خود با تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، هرچند قرار بود بازنشستگان تا روز گذشته عیدی خود را دریافت کنند، اما هنوز عیدی برای بسیاری از بازنشستگان واریز نشده است.

حال تکلیف این افراد چیست و افرادی که عیدی خود را دریافت نکرده‌اند، باید چه کنند؟ مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران در پاسخ به این سوال گفت: بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که به هر علتی تا پایان هفته جاری عیدی دریافت نکردند، با تلفن ۱۴۲۰ یا با مراجعه به واحد مستمری بگیران شعب نسبت به عدم واریزی عیدی خود اقدام کنند.