اوج گیری قیمت اوراق وام مسکن در ۵ ماه

قیمت خرید اوراق تسهیلات خرید مسکن (تسه) پیش از افزایش سقف تسهیلات از سوی بانک مرکزی، در محدوه ۶۰ هزار تو ۵۰۰ تومان بود.بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ شهریورماه امسال، افزایش سقف تسهیلات انفرای و زوجین را ابلاغ کرد که برای همه مناطق شهری اعم از تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک، سقف تسهیلات از […]

قیمت خرید اوراق تسهیلات خرید مسکن (تسه) پیش از افزایش سقف تسهیلات از سوی بانک مرکزی، در محدوه ۶۰ هزار تو ۵۰۰ تومان بود.بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ شهریورماه امسال، افزایش سقف تسهیلات انفرای و زوجین را ابلاغ کرد که برای همه مناطق شهری اعم از تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک، سقف تسهیلات از محل خرید اوراق ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

نکته قابل توجه اینکه، دقیقا از زمان افزایش سقف تسهیلات، روند صعودی نرخ اوراق تسه آغاز شد.به رغم اقدامات بانک مسکن و تخفیف ۵۰ درصدی در خرید این اوراق اما همچنان روند قیمت آن صعودی است و به جز در چند مقطع، مجدد روند افزایشی به خود گرفته است.