انعقاد نخستین تفاهم نامه بیمه کشاورزی بین صنایع روغنکشی و صندوق بیمه کشاورزی

نخستین تفاهم نامه بیمه کشاورزی بین صنایع روغنکشی و صندوق بیمه کشاورزی امضا شد

۲۶ آبان ماه نخستین تفاهم نامه پوشش بیمه بانک کشاورزی در حوزه صنایع روغنکشی بین  ابوالحسن خلیلی مدیرعامل کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه و حسن نژاد قایم‌مقام صندوق بیمه بانک کشاورزی کشور جهت پوشش کشت های قراردادی کلزا مبادله گردید.

با توجه به اجرای طرح حمایتی کشت قراردادی دانه های روغنی که توسط شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در سال جاری در ۵ استان کشور عملیاتی گردیده و در راستای حمایت از کشاورزان طرف قرارداد نسبت به بیمه اراضی در برابر مخاطرات اقلیمی اقدام خواهد شد.

در قالب این تفاهم نامه صندوق بیمه بانک‌کشاورزی تسهیلاتی را در راستای ارتقا فرهنگ بیمه کشاورزی از جمله تخفیف در حق بیمه سهم کشاورز و افزایش تعهدات در نظرگرفته و اظهار امیدواری گردیده که این مشوق ها حمایت از تولید ملی را در پی خواهد داشت.