افزایش چشمگیر حقوق سربازان

نمایندگان مردم در مجلس، با افزایش درصدی حقوق سربازان بر مبنای حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری در سال آینده موافقت کردند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با جزء الحاقی ۳ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی ۳ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

– در اجرای ماده(۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

پرداخت فوق العاده ماده(۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.