افزایش سهم برگشتی چک ها در اردیبهشت ۱۴۰۱

چک های صادر شده در دومین ماه امسال نسبت به فروردین گذشته رشدی 50 درصدی داشته است. تفکیک میزان وصول و برگشت چک ها نشان می دهد باوجود رشد معاملات اما سهم چک های برگشتی در این مدت تقریبا 1 واحد درصد بیشتر شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، روند معاملات چک در هر ماه علامتی از توسعه کسب و کار بوده و نشان می دهد به طور کلی وضعیت نقدینگی در هر ماه در بنگاه ها به چه نحو بوده است؟

در همین رابطه آخرین گزارشی که از وضعیت چک های برگشتی منتشر شده نشان می دهد مجموع چک های مبادله شده در دومین ماه امسال برابر با تقریبا ۲۷۴ هزار ملیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل تقریبا ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
رشد چک های مبادله ای در ماه دوم امسال

به طور کلی در دومین ماه امسال تقریبا ۲۷۴ هزار میلیارد تومان مجموع چک های وصولی و برگشتی بوده است. از این میزان ۱۲ درصد برگشت خورده و ۸۸ درصد نیز وصول شده است.

این محاسبات در حوزه تعداد چک ها نشان می دهد ۶۲ هزار و ۶۶۸ عدد چک به طور کلی در اردیبهشت ماه صادر شده که ۶ هزار و ۱۲۵ تای آن برگشتی بوده است.

به عبارت دیگر ارزش سرانه هر چک مبادلاتی در کل کشور برابر با ۴ میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان بوده است.

بررسی ها نشان می دهد سهم برگشتی چک ها نسبت به سال قبل تقریبا ثابت بوده اما از فروردین ماه بیشتر است.

رشد ۴۱ درصدی ارزش چک های صادر شده

ررسی سالانه مبلغ کل چک های صادرشده نشان می دهد این رقم در سال گذشته برابر با ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون رشدی ۴۱ درصدی داشته است.

این رقم در ماه گذشته برابر با ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده و در اردیبهشت تقریبا ۵۰ درصد رشد ماهانه پیدا کرده است.

مقایسه چک های صادر شده در مقاطع قبلی نشان می دهد نسبت چک های برگشتی در سال گذشته مانند امسال در حدود ۱۲ درصد بود. اما این رقم در قیاس با ماه قبل از ۱۱٫۲۳ درصد ۱ واحد درصد رشد پیدا کرده و افزایشی شده است.