افزایش حقوق بازنشستگان + جزئیات

حدود ۶ میلیون نفر بازنشسته بخش خصوصی و دولتی چشم انتظار اقدام مجلس برای تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، هستند.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ در سال گذشته نماینده سلسله و دلفان از استان لرستان، طرح دایمی شدن همسان‌سازی را به همین مجلس ارایه نمود که ۲۰۸ نماینده آن را امضا کردند. تا این جا، نمایندگان مجلس برای اجرای عدالت قدمی برداشتند، ولی هیات رییسه مجلس به بازنشستگان بی‌مهری نمود. .

نهایتا، دولت قبلی، درست در ماه پایانی خدمتش، لایحه‌ای را تقدیم هیات رییسه مجلس کرد. چون لایحه دولت قید دو فوریتی داشت، اگر هیات رییسه با این قید مخالف بود، می‌بایست قید آن را به رای می‌گذاشت که نگذاشت و پس از مدتی، آن را به عنوان یک لایحه عادی اعلام وصول کرد.

چه اتفاقی رخ داد که همان مجلسی که طرح نماینده سلسله و دلفان را امضا نمود، اینک عادی کردن لایحه دولت و تاخیر در اعلام وصول آن را دید وسکوت کرد.

لایحه عادی دولت

اینک لایحه دولت به عنوان یک لایحه عادی در مجلس است. اگر مجلس خدای ناکرده سکوت کند و بگذارد نوبت این لایحه برسد و آن گاه آن را بررسی و تصویب نماید، عملا باید گفت به روال عادی، چنین فرصتی به موقع فرا نخواهد رسید و زمانی نوبت لایحه می‌رسد که دیگر برنامه ششم تمام شده و بررسی این لایحه هیچ ثمری ندارد.

اگر مجلس با امضای ۵۰ نماینده خواهان بررسی و تصویب خارج از نوبت آن گردد، هم قدم بسیار بزرگی برای بازنشستگان برداشته شده و هم عدالت محوری و عدالت خواهی نمایندگان در عمل اثبات می‌گردد.

چشم بازنشستگان به مجلس انقلابی

در عمل عدالت خواهی خود را نشان بدهند و این لایحه را زمانی بررسی و تصویب نمایند که هم قانون برنامه ششم هنوز معتبر باشد و هم ماده ۳۰ همین قانون.

بازنشستگان اینک چشم به مجلس انقلابی دوخته‌ایم که آیا نمایندگان هر چه سریع‌تر عدالت خواهی خود را در عمل نشان می‌دهند یا خدای ناکرده به کل ماجرا بی‌تفاوتی نشان خواهند داد.

اینک حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر بازنشستگان دستگاههای مختلف داریم که با افراد تحت تکفلشان، قشری بزرگ را تشکیل می‌دهند و در تعیین مجلس بعدی حتما اثر جدی دارند.