اعلام شرایط جدید ارز مسافرتی

سقف جدید فروش ارز مسافرتی با ویزا اعلام شد که حاکی از کاهش رقم آن است.

به گزارش فرتاک اقتصادی،طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی به صرافی ها سقف فروش ارز مسافرتی با نرخ توافقی ۲۰۰۰ یورو و با ویزا و هوایی ۵۰۰ یورو تعیین شده است.

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی به صرافی ها سقف فروش ارز مسافرتی با نرخ توافقی ۲۰۰۰ یورو و با ویزا و هوایی ۵۰۰ یورو تعیین شده است.
رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد.
او با اعلام کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا اظهار کرد: سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا (هوایی ـ کد ۵۱) مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده و برای کشورها بدون ویزا نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.