اعلام آخرین قیمت رسمی دلار سال ۱۴۰۰

صرافی بانک ملی ایران امروز نرخ فروش دلار امریکا را ۲۴۹۹۴ (بیست و چهار هزارو نهصد و نود و چهار تومان) اعلام کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.بر این اساس نرخ خرید دلار امریکا ۲۴۷۴۵ (بیست و چهار هزار و هفتصد و چهل وپنج تومان) و نرخ فروش دلار امریکا ۲۴۹۹۴ (بیست و چهار هزارو نهصد و نود و چهار تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۷۸۶۰ ( بیست و هفت هزار و هشتصد و شصت تومان) و نرخ فروش یورو ۲۸۱۴۰ (بیست و هشت هزار وصد و چهل تومان) است.