ارزش معاملات سهام در بورس افت کرد

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 15 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 21 درصد شد و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 48 هزار و 256 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۱۵ هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت ۴۲ درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین ۵۵ درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته ۱۵ درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق ۲۱ درصد شد و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس ۴۸ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به ۱۱ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان رسید که ۶۷ درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به ۱۴ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان افزایش یافت که ۷۶ درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.
افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع ۱۱ هزار واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به ۳ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم ۳ هزار و ۸۶۱ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۱ درصدی داشته است.