آخرین قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی در دو ماه اخیر با افزایش سرسام آوری روبرو بوده که عمده دلیل آن به کمبود عرضه در بازارها و بحران اوکراین برمی گردد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۱۸ اسفند ماه) در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۲ دلار و ۴۷ سنت افزایش به ۱۳۰ دلار و ۴۵ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۱.۹۳ درصد افزایش را به خود دیده است.

همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۲ دلار و ۱۰ سنت به ۱۲۵ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۱.۷۰ درصد افزایش را به خود دیده است.

قیمت نفت برنت دریای شمال روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۱۵.۶۶ درصد یا ۱۷ دلار و ۶۸ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با افزایش ۴۴.۸۳ درصدی یا ۴۰ دلار و ۴۳ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با ۶۶.۷۶ درصدی یا ۵۲ دلار و ۲۹ سنتی روبرو شده است.
از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با ۱۳.۸۳ درصدی یا ۱۵ دلار و ۳۰ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با ۴۳.۲۳ درصدی یا ۳۸ دلاری و نسبت به دو ماه پیش با ۶۸.۶۱ درصدی یا ۵۱ دلار و۲۳ سنتی روبرو شده است.